ConditiebepalingDe conditie van een gebouw en installaties zoals bijvoorbeeld pompen, luchtbehandeling en licht worden volgens de NEN2767 norm bepaald. Deze norm geeft een score van 1 tot 6 aan de staat van het gebouw of de installatie.
Aan de hand van deze score kan bepaald worden waar de komende jaren problemen te verwachten zijn.

Bij een nulmeting worden alle onderdelen van een gebouw en de installaties geïnspecteerd. Per onderdeel wordt vastgelegd wat de staat is. Een veel voorkomende reden voor een nulmeting is het willen terugdringen van het energieverbruik. Door een nulmeting te verrichten voordat installaties vervangen worden, kunnen verbeteringen inzichtelijk gemaakt worden.

Een andere reden om een nulmeting te laten uitvoeren kan een renovatie zijn. Door de nulmeting te vergelijken met de situatie na de renovatie kan worden aangetoond wat de verbeteringen zijn. En zo heeft iedere eigenaar of gebruiker van een gebouw weer een andere redenen voor een nulmeting.

InstallatiesBij een conditiebepaling of nulmeting wordt geen planning of kostenraming gemaakt. Uiteraard kan Hogeslag Techniek dit ook voor u maken. We spreken dan van een Meerjaren Onderhoudsplanning.

Laat u uw installaties jaarlijks onderhouden, maar vraagt u zich af of het onderhoud ook zo uitgevoerd wordt zoals u dat ooit afgesproken is afgesproken met uw installateur? Hogeslag Techniek kan voor u een controle uitvoeren om te bepalen ├│f en waar het onderhoud tekort schiet.